F O R S I D E

 

Ordinær generalforsamling

 

Afholdes på adressen:

Ebbesensvej 18B, 8641 Sorring


Dagsorden iflg vedtægterne:


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens/formandens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. Samt fremlæggelse af næste års budget
4. Fastsættelse af kontingent
5. Fastsættelse af afregnings takster for levering og køb af most
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år
8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Evt. valg/nedsættelse af udvalg
11. Evt.
 
Der serveres kaffe/te/æblemost.
 
I forlængelse af generalforsamlingen vil der blive en snak om foreningens drift og den praktiske afvikling for året 2022.
 
Håber de medlemmer der har interesse i mosteriet møder op til generalforsamling, eller send gerne en mail med input, eller ris/ros/gode ideer.
 
På gensyn onsdag den 11 maj kl 19-21
Ebbesensvej 18B, 8641 Sorring
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 
 
 
 
 
SorringMost
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Address:
Den Grønne Vej 25
8600 Silkeborg
Website:
 
 
  • IMG_20201019_105259634.jpg
  • IMG_20201019_121112995.jpg
  • IMG_20201019_124324968_HDR.jpg
  • IMG_20201019_124632387_HDR.jpg

Venlig hilsen
SorringMost
Dato 24/12/2021

 


SorringMost er et nonprofit foretagende.

SorringMost er ikke en virksomhed, men en forening af personer der har en fælles interesse i æbler, frugt og forædling af gamle træsorter.
Lokalt findes fra tiden omkring 1900 og frem et utal af gamle æblesorter. Det var dengang hvor Sorring var kendt som en af landets største producent af lervarer. Læs mere om historien her...

Alle æbler til most stammer fra folks egen private have. De fleste æbler kommer fra haver i Sorring by. Oprindeligt var det kun fra Sorring og omegns byerne hvor der blev indleveret æbler, men nu indleveres der fra en omegn af 50 kilometer. Den længst væk fra er Hobro. Alle er velkommen til at indlevere æbler den sidste weekend i efterårsferien, eller lave most med egne æbler på medlemmernes mosteri. Se mere her...