F O R S I D E

 

Indkaldelse til generalforsamling:

Afholdes på adressen
Ebbesensvej 18B, 8641 Sorring

Dagsorden iflg vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens/formandens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. Samt fremlæggelse af næste års budget
4. Fastsættelse af kontingent
5. Fastsættelse af afregnings takster for levering og køb af most
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år 
8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Evt. valg/nedsættelse af udvalg
11. Evt.
 
Der serveres kaffe/te/æblemost og æbleis.
 
I forlængelse af generalforsamlingen vil der blive en snak om foreningens drift og den praktiske afvikling for året 2019.
2018 var et år hvor aktiviteterne var noget mere omfangsrigt end forudset. Fx var der planlagt 4 pressedage, men da sæsonen sluttede var det blevet til mere end 12 pressedage.
Det har taget hårdt på udstyret og især pasteuriseringen har været utilfredsstillende og utidssvarende i forhold til de store mængder, der har været produceret af medlemmerne.
 
Foreningen har fået tilbudt en moderne bæltepresse, men det skal opvejes mod hvad de pressetekniker vi har nu, udgør i omkostninger. Samt transport og lokalemuligheder til de to alternativer. Og endelig økonomi.
 
Håber de medlemmer der har interesse i mosteriet møder op til generalforsamling, eller send gerne en mail med input, eller ris/ros/gode ideer.
 
På gensyn den 9. april kl 19-21
Ebbesensvej 18B, 8641 Sorring
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen


SorringMost er et nonprofit foretagende.

SorringMost er ikke en virksomhed, men en forening af personer der har en fælles interesse i æbler, frugt og forædling af gamle træsorter.
Lokalt findes fra tiden omkring 1900 og frem et utal af gamle æblesorter. Det var dengang hvor Sorring var kendt som en af landets største producent af lervarer. Læs mere om historien her...

Alle æbler til most stammer fra folks egen private have. De fleste æbler kommer fra haver i Sorring by. Oprindeligt var det kun fra Sorring og omegns byerne hvor der blev indleveret æbler, men nu indleveres der fra en omegn af 50 kilometer. Den længst væk fra er Hobro. Alle er velkommen til at indlevere æbler den sidste weekend i efterårsferien, eller lave most med egne æbler på medlemmernes mosteri. Se mere her...