N Y H E D S A R K I V

Indkaldelse til generalforsamling i SorringMost

Afholdes i Voel.

Det gamle bibliotek.

Onsdag d 12. april 2023, kl 19:00

Adresse: Sorringvej 28, 8600 Silkeborg

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens/formandens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. Samt fremlæggelse af næste års
  budget
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Fastsættelse af afregnings takster for levering og køb af most
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år
  8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Evt. valg/nedsættelse af udvalg
  11. Evt.

 

Efter generalforsamlingen vil Bente Rands Mortensen(Bestyrelsemedlem) fortælle om æbler.

 

Kære æble medlemmer...

Hermed det årlige statusbrev.

Dette nyhedsbrev er samtidig formandsberetning for 2022.

De sidste par år har bestyrelsen grundet corona valgt at udskyde eller helt undlade afholdelse af fysisk generalforsamling. I stedet for, og hvis der ikke blev opponeret fra medlemmerne, fortsatte den siddende bestyrelse med at varetage foreningens interesser.

Bestyrelsen var bemyndiget til at varetage de daglige udfordringer, samt i 2019 hvor det blev besluttet på generalforsamlingen at bestyrelsen skulle arbejde på at forbedre pasteuriseringsprocessen, at udbygge denne.

Til orientering har foreningen ikke i hele 2022, investeret i nyindkøb, udover den daglige drift i forbindelse med mostning i Voel, samt mostningen i efterårsferien.


Årets samlede aktiviteter bestod i at der blev mostet i Voel 3 dage og der blev mostet ialt ca 1 tons æbler. Og med det nye pasteuriserings udstyr, var det ikke længere en "flaskehals" at opvarme mosten til ca 75 grader og fylde den på 3 liter poser.

Ny mangler vi bare en tappefunktion fra mosten er pasteuriseret til den fyldes på poser, for at effektivisere denne del af processen.

 

I efterårsferien afholdt vi den sædvanlige moste weekend på DagliBrugsen Sorrings p-plads.

Som sædvanen byder var det igen mobilmost.dk der mostede de indleverede æbler. Foreningen havde stillet telt op, primært til at overdække de afleverede æbler med. Bente havde sin æbleflæsk og rugbrød med, samt der var kaffe/te og æblemost til de fremmødte.
Det er altid en god dag med mange fremmødte, både med og uden æbler der møder op og giver en hånd med æblevask og sortering.

De nye energipriser der opstod i kølvandet på usikkerheden omkring energimarkedet, samt en udmelding fra mobilmost.dk om øgede udgifter, resulterede i at bestyrelsen tillod sig at hæve prisen og regulere i afregningen, så vi kunne dække en evt merudgift ind.

Efter nogle beregninger, kunne vi dagen før aflyse prisændringerne og bibeholde de eksisterende priser og afregningsregler.

Derimod har vi afregnet for øgede elpriser i Voel.

 

Status på most 2022

Ved årskiftet var der 120 stk most(ca 70 d 12/4/23).

I uge 42 blev der indleveret 8,7 tons og mostet 937 stk 5 liters BiB

Hertil blev der i Voel indleveret ca 1 tons og mostet ca 160 stk 3 liters BiB

 

 

Venlig hilsen

SorringMOST · Den Grønne Vej 25 · 8600 Silkeborg · CVR 36003685 · DanskeBank 9570 12881606

  N Y H E D S A R K I V

 

Sæson 2022

 1. Indlevering af most er godt overstået og der blev leveret 7,2 tons æbler til mostning.
   
  Foreningen havde forud justeret priserne i forhold til de forventede merudgifter der ville være i forbindelse med øgede energiomkostninger.
  De annoncerede priser er vist her:
  1: Du afleverer 15 kg æbler og prisen for 5L most er 60,- kr.
  2: Du afleverer 45 kg æbler og prisen for 5L most er 0,- kr.
  3: Du afleverer 0 kg æbler og prisen for 5L most er 90,- kr.
   
  Men i går(lørdag) fik foreningen melding på at der alligevel IKKE var nogen prisstigning på mostningen mandag d 24/10.
   
  Derfor besluttede bestyrelsen på et møde i går aftes at priserne i forbindelse med mostningen d 24/10 bliver som de foregående år..
   
  Der er i løbet af weekenden bestilt og forudbetalt most til den nye pris. De medlemmer der har bestilt og forudbetalt, bliver kompenceret når de henter most idag d 24/10.
   
  Der mostes i dag fra kl 9-17, på P-pladsen DagliBrugsen Sorring
   
  Vi har MEGET most i overskud, så kom endelig og køb most.
  Priserne er nu:
   
  1: Du afleverer 10 kg æbler og prisen for 5L most er 50,- kr.

  2: Du afleverer 45 kg æbler og prisen for 5L most er 0,- kr.

  3: Du afleverer 0 kg æbler og prisen for 5L most er 75,- kr.
   
  Most er god til venindegave, julegave, firmagave, mm.
   
  Opskrift på JuleGløg:
  Se vedhæftede pdf fil
   
   
   
   
  SorringMost
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Address:
  Den Grønne Vej 25
  8600 Silkeborg
  Website:

   
   

   

SorringMOST · Den Grønne Vej 25 · 8600 Silkeborg · CVR 36003685 · DanskeBank 9570 12881606

  N Y H E D S A R K I V

 

 1. gjernaftenskolelogo.png
   

  Dyrk dine egne æbler - beskæring og podning

  Weekendkursus.

  Det er skønt at kunne plukke sine egne æbler direkte fra træet – spise dem med det samme eller gemme lidt til den mørke tid. At have æbletræer er en nem måde, at dyrke sin egen mad på.

  Måske har du allerede et stort æbletræ i haven, som blot trænger til lidt opfriskning eller også har du fundet plads til et nyt. Eller måske vil du blot prøve med en ny gren på det gamle træ.

  Beskæring
  På kurset lærer du at beskære både store gamle og mindre nye æbletræer. Og der vil være mulighed for at se beskæring udført i praksis.

  Podning
  På kurset lærer du også, hvordan man poder æbletræer, enten nye grene på eksisterende træer eller helt nye træer.

  Alle kendte æblesorter gror på podede træer, og vil man lave et nyt æbletræ, der bærer æbler af en bestemt sort, må man pode. Metoden går i sin enkelthed ud på at tage en ung gren fra det træ, man ønsker at opformere og får den til at vokse sammen med en vildæblerod – en vildstamme. Eller man kan supplere et eksisterende træ med et par nye grene af en anden sort.

  Tag evt. selv en podekvist med fra et æbletræ du ønsker at opformere. (Podekviste skal klippes i januar/februar måned og opbevares mørkt og køligt indtil podningen).

  Endvidere bliver der også mulighed for at høre om de forskellige, smagfulde danske æblesorters historie og hvilke sorter der egner sig til havedyrkning.

  Medbring en god madpakke, en lille skarp kniv samt evt. podekviste fra de æblesorter du godt kan lide. På kurset vil der blive serveret kaffe og æblekage.

  Vildstammer (20,- pr. stk.) kan købes på kurset og der vil også være et lille udvalg af podekviste af forskellige æblesorter til rådighed. Der må påregnes et mindre beløb for materialer.

  I er velkomne til at kontakte Bente Rands Mortensen for yderligere information på tlf. 21 26 73 41.
   
   
   
   
  SorringMost
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Address:
  Den Grønne Vej 25
  8600 Silkeborg
  Website:

   
   

   

SorringMOST · Den Grønne Vej 25 · 8600 Silkeborg · CVR 36003685 · DanskeBank 9570 12881606

  N Y H E D S A R K I V

 

 1. Sæson 2022

  1. Tidspunkter for SELV MOST

   4/9 kl 10-14 Selvmost i Voel (Christian+Bente)
   10/9 kl 10-15 Gjern natur. Ikke fastlagt endnu og kun råmost. Mere info på hjemmeside og FB
   Arrangeret af Silkeborg Bibliotek (Klaus)
   25/9 kl 10-14 Selvmost i Voel (Klaus+Linda)
       Selvmost er fra adressen:
   Højgårdsvej 24, 8600 Silkeborg
   Husk tilmelding sms 8119 6571 Christian

   Arbejdet med at moste æbler er en frivillig proces, som du selv hjælper med til. Det er en fordel at gøre det sammen med familie eller venner. Husk rigtig påklædning, vand og snavs.
   Der vil altid være en kyndig hjælper fra SorringMost til stede under processen, til at guide i brugen af presse udstyr, samt hjælpe med fødevaresikkerheden.

  2. Er du interesseret i at hjælpe til i mosteriet, så kontakt os på hjemmesiden.


  3. Tidspunkt for FÆLLESMOST

   Fællesmostningen foregår på P-pladsen ved DagliBrugsen Sorring.

   22/10 kl 13-17, aflevering og vask af æbler

   23/10 kl 13-17, aflevering og vask af æbler

   24/10 kl 8-17, presning af æbler og udlevering af most fra kl 11:00


   Vi opfordrer altid frivillige til at melde sig, til at hjælpe til på ovennævnte dage.
   Skriv en mail eller sms til (Klaus)29725931 hvilken dag og i hvilket tidsrum du kan hjælpe

   
   
   
   
  SorringMost
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Address:
  Den Grønne Vej 25
  8600 Silkeborg
  Website:

   
   

   

SorringMOST · Den Grønne Vej 25 · 8600 Silkeborg · CVR 36003685 · DanskeBank 9570 12881606

  N Y H E D S A R K I V

 

 1. Kære æble medlemmer
   
  Nu er den sidste most solgt og lageret er tømt.
  Næsten alt mosten fra årets høst blev solgt om mandagen, samme dag det var mostet.
   
  Til videre salg var der "kun" en kvart palle, og de sidste blev solgt i løbet af kort tid.
  Sædvanligvis når vi at sælge i Brugsen, men i år blev det til sølle 20 stk.
   
  Alle der har stillet æbletræer til rådighed har fået leveret most som tak.
   
  Husk at anbefale SorringMost hvis I har kendskab til nogle der vil levere æbler til most.
  Nye medlemmer kan melde sig ind på www.sorringmost.dk
   
  En rigtig god jul og godt nytår
  Ønskes i alle fra SorringMost
   
   

   
  Klaus Madsen
  SorringMost
  29725931 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Address:
  Den Grønne Vej 25
  8600 Silkeborg
  Website:

foto

SorringMOST · Den Grønne Vej 25 · 8600 Silkeborg · CVR 36003685 · DanskeBank 9570 12881606