F O R E N I N G S D A T A
CVR:
36003685
Bank:
9570 12881606 
Mobilepay:
90257  Betaling i forb. med efterårsferien i Sorring
37204  Betaling i forb. med selvmost i Voel
Fødevareanmeldelse:

Foreningen er ikke omfattet af kontrol fra fødevaremyndighederne, men skal efterleve reglerne som gælder for produktion af fødevarer.
Derfor krav, at alle skal være registreret medlem og æbler der afleveres skal registreres for oprindelse.
Alt udstyre desinficeres inden og efter brug med desinficerings sæbe.

  B E S T Y R E L S E
Formand: Linda Møller
Kasserer: Klaus Madsen
Medlem Bente Rands Mortensen
  Christian Berthelsen
Suppleanter: Gorm Olesen
Revisor: Jan Lindekilde
Revisorsup:  Kirsten Jensen
   
Foreningsvedtægter