K I L D E R
Henvisninger til kildematerialer:

Kompendium i Frugtavl
Hjemmeside udarbejdet af Poul Hansen, født på Bjerringgaard i 1931

Danmarks frugtsorter ved Anton Pedersen, Professor ved den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.

Valg af æbletræ
Landbohøjskolens Pometet, her gør man forsøg med 750 forskellige æblesorter.

Inden du planter et æbletræ - Smag på Aarhus
De æbler, vi kalder de gamle danske sorter, er for det meste opstået ved et tilfælde og derefter delt videre via podning. Derfor har æblerne tit navne efter deres første voksested, deres finder eller hans kære eller danske kendisser.