M O B I L M O S T N I N G

Video fra mostning af æbler indsamlet oktober 2017.